Welkom bij SECaround

SECaround is een bureau dat secretariële diensten verleent aan kleine (eenmans)bedrijven of afdelingen van (middel)grote bedrijven, juist wanneer het nodig is. Bij groei van een bedrijf, ‘n reorganisatie of extra werkdruk kan tijdelijke ondersteuning uitkomst bieden. Ook wanneer mensen vastlopen in hun (eigen) werk en behoefte hebben aan advies of extra ondersteuning, wordt er aan de hand van een stappenplan gewerkt aan een overzichtelijke en prettige werkomgeving.

 

Door haar betrokkenheid kreeg zij steeds meer aandacht voor de interne bedrijfsvoering en zag daar  vaker vele mogelijkheden meer rendement te behalen. Niet alleen in geld, maar ook in tijd. Soms ligt de oplossing voor de hand, soms is er eerst een andere denkwijze nodig. In een adviserende rol maar ook vanuit een “hands-on”aanpak helpt zij u (weer) op weg.